Avtalsuppföljning

Frågan om avtalsuppföljning är inte uttryckligen reglerad i upphandlingslagstiftningen om man bortser från undantagen med avtalsändringar. Trots det är avtalsuppföljning lika viktig för att få ett offentligt kontrakt att fungera som själva upphandlingsförfarandet. Kan utevaron av uppföljning få en produktivitetshämmande effekt? Uppföljning och regelbunden avstämning mellan upphandlande myndighet/enhet och leverantör är helt enkelt en förutsättning för att den goda affären ska bli av och för att vi ska få långsiktig valuta för våra skattemedel. Dessutom innehåller begreppet avtalsuppföljning en mängd intressanta frågeställningar såsom avtalsförvaltning kontra avtalsförändring, olika typer av uppföljningsstrategier och vilken typ av organisationer och rutiner som krävs för en bra avtalsuppföljning. Ett bra exempel är Filipstad, där det har genomförts genomgripande avtalsuppföljningar. Det är även intressant att fråga sig vad som händer med ett avtal under dess livstid, t.ex. i vilken mån det går att fullfölja avtalet i dess ursprungliga form utifrån allmänna civilrättsliga principer.

På seminariet får vi höra tre av Sveriges ledande experter på offentlig upphandling diskutera avtalsuppföljning och uppföljningsstrategier och vi får goda exempel att ta med hem.