Inköpssamarbete och ramavtal

Frågorna om inköpssamarbete och ramavtal är många och de kommer inte alla att bli besvarade i närtid. Många av frågorna om inköpssamarbete och ramavtal hamnar i domstol, men det händer att domstolarna meddelar olika beslut som inte överensstämmer. På seminariet har vi valt tre av de mest aktuella och intressanta frågeställningarna just nu. Den första frågan handlar om fördelningsnycklar i ramavtal. Frågan har varit aktuell sedan början av 2000-talet, men det saknas ännu vägledande avgöranden och frågan är komplex. Den andra frågan handlar om s.k. ramavtal i ramavtal. Det pågår diskussioner om det är möjligt att avropa ett ramavtal från ett ramavtal där olika ledande personer har helt olika ståndpunkter. Men vilka är argumenten för och emot? Den tredje frågan rör så kallade dynamiska inköpssystem. Sverige hade kunna ha dynamiska inköpssystem redan år 2004, men valde att inte införa möjligheten då. Först den 1 januari 2017 infördes bestämmelser om dynamiska inköpssystem i upphandlingslagstiftningen och få har hittills använt sig av möjligheten, men Göteborgs stad utgör en av dem som prövat.

På seminariet behandlas inköpssamarbeten och ramavtal ingående och vi får svar på några av alla de frågor som finns om förfarandena. Tre av Sveriges ledande experter guidar oss genom rättsreglerna och ger praktiska exempel.