Innovationsupphandlingar

Många har hört talas om det, men få vet vad en innovationsupphandling faktiskt innebär. En annan intressant fråga är om det faktiskt finns en bra upphandlingform och hur verktygen i lagstiftningen används bäst vid innovationsupphandlingar. Region Skåne har tagit frågan om innovationsupphandlingar på största allvar och har genomfört ett par lyckade innovationsförfaranden. På seminariet får vi höra hur de har genomförts och de viktigaste lärdomarna som har dragits. En annan nyhet är s.k. Offentligt-Privat Innovationssamarbete (OPI). Istället för en traditionell efterfrågestyrd upphandling utforskar parterna tillsammans på ett tidigt stadium (innan en eventuell upphandling) innovativa metoder och arbetssätt som främjar nya produkter och tjänster. OPI är en ny processmetod i Sverige som innebär att offentliga och privata aktörer möts kring en gemensam utmaning.

På seminariet får vi höra mer om alla dessa ämnen av våra fantastiska experter på innovationsfrågor i den offentliga upphandlingen.