Nya regler om rättsmedel

Förenklingsutredningen som presenterade sitt betänkande den 14 juni 2018 har även beaktat frågan om det är möjligt att begränsa antalet överprövningar i offentlig upphandling. Sådana begränsningar måste självfallet stå i överensstämmelse med de grundläggande rättsprinciper som styr all offentlig upphandling samt med bestämmelserna i EU:s rättsmedelsdirektiv. Förslagen kommer att behandlas och diskuteras ingående på seminariet. En annan mycket intressant fråga, som även den kommer att behandlas under seminariet, är regleringen av tredje parts ansvar för rättegångskostnader. En tredje fråga om rättsmedel är hur förutsättningarna för skadestånd ser ut i kölvattnet av senare tids domstolsavgöranden. Skadeståndsfrågorna inom offentlig upphandling växer och kräver alltmer uppmärksamhet. På seminariet behandlas några av de mer aktuella frågorna på detta område.

På seminariet behandlas den viktiga frågan om rättsmedel inom offentlig upphandling av tre av Sveriges ledande experter som alla arbetat länge med såväl offentlig upphandling som med frågan om rättsmedel inom upphandlingsrätten.