Nytt under tröskelvärdena och välfärdstjänster

Den 14 juni 2018 överlämnade Förenklingsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet innehåller bland annat förslag till nya regler om upphandling under tröskelvärdena. Förslagen innebär en förenkling av regleringen rörande upphandling under tröskelvärdena och för upphandling av välfärdstjänster i LOU och LUF. Betänkandet innehåller även förslag på nya regler om dialog under upphandlingsförfarandet. En av de större nyheterna som föreslås är att en upphandlande myndighet vid upphandlingar under tröskelvärdena ska vara fri att själv utforma förfarandet vid upphandlingen. Den ska även vara fri att använda olika metoder för upphandlingen, t.ex. elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem.

Förenklingsutredningens betänkande diskuteras av tre av utredningens experter under ledning av en av utredningens sekreterare, kan det bli en mer insatt panel? Vi får höra vad småföretagarna, Sveriges Offentliga inköpare (SOI) och tillsynsmyndigheten KKV anser om de olika lagförslagen.