Offentlighet och sekretess

Offentlighet- och sekretessfrågor kan ofta utgöra centrala frågeställningar vid en offentlig upphandling, inte minst vid den praktiska hanteringen av handlingar och anbud. Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling regleras i huvudsak inte i upphandlingslagstiftningen och ser dessutom olika ut i de olika sektorerna av den offentliga upphandlingen. Det finns dessutom olika bestämmelser för när under upphandlingsförfarandet som sekretessen kan gälla; innan upphandlingen, under förfarandet, efter beslut om leverantör och under en domstolsprocess. Bestämmelserna om offentlighet och sekretess är ofta komplexa i sin tillämpning och återfinns bland annat i tryckfrihetsförordningen (TF) och i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Härtill kommer bestämmelserna i den nya lagen om företagshemligheter som trädde i kraft den 9 juni 2018.

Seminariet syftar till att klargöra bestämmelserna om sekretess i offentlig upphandling och vi får lyssna på några av Sveriges mest framstående experter som beskriver området och reder ut begreppen.