Senaste rättspraxisen på upphandlingsområdet

Upphandlingsreglerna är tämligen detaljerade, ner på en nivå som endast är jämförbar med skattelagstiftningen. Trots det finns en mängd frågor kvar obesvarade och för varje nytt beaktansvärt skäl som läggs till regelverket uppstår nya frågor. EU-domstolen är EU:s främsta uttolkare av fördragen och av direktiv och förordningar. Vad gäller just upphandlingsdirektiven meddelar EU-domstolen mellan 10 och 15 nya avgöranden per år och alla är viktiga att känna till. Även Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden är viktiga för att kunna tolka det svenska regelsystemet. HFD har dessutom nu även börjat med att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen. När det gäller skadeståndsmål i offentlig upphandling har Högsta domstolens (HD) verksamhet stor betydelse. Dess avgöranden har under senare år bidragit till att klargöra rättsläget avseende när en leverantör kan få skadestånd med upphandlingsreglerna som rättslig grund.

På seminariet får vi lyssna till några av Sveriges främsta experter på området berätta om EU-domstolens, HFD:s och HD:s senaste praxis på upphandlingsområdet, avgöranden som klargör rättsläget avseende en mängd intressanta upphandlingsrättsliga frågeställningar.